Intern venteliste og internt køb

Retningslinjer for intern liste og internt køb

 1. Alle eksisterende medlemmer kan komme i betragtning ved internt køb. Det er en forudsætning at medlemmet står på den eksisterende kontrakt.

 2. Alle eksisterende medlemmer kan komme i betragtning til opskrivning på intern venteliste.

 3. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til internt køb, at medlemmet minimum har haft medlemskab af HF Samvirke i 1 år, og beboet samme have

 4. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til internt køb, at aktuelle havelod samtidig sættes til salg.

 5. Der kan maksimum foretages internt køb 2 gange pr. havelod.

 6. Det er vederlagsfrit at være noteret på HF Samvirkes interne venteliste.

 7. Medlemmerne i HF Samvirke skal selv orientere sig og rette henvendelse, hvis der ønskes internt køb.

 8. Hvis medlemmet, som ønsker at købe en ny have ved internt salg, ikke står på ventelisten har medlemmet alligevel fortrinsvis overfor eksterne købere.

 9. Hvis der er mere end et medlem, som ønsker at købe ny have ved internt salg, benyttes ventelisten, således at det medlem som står øverst på den interne venteliste har fortrinsret.

Procedure for intern venteliste

 1. Opskrivning kan foretages via mail henvendelse eller ved henvendelse på kontoret i HF Samvirke

 2. Der noteres navn, mailadresse, telefonnummer og havenrr.

 3. Der gives besked til ventelisteansvarlige, som opdaterer ventelisten.

 

Procedure for salg og køb internt

 1. Bestyrelsen er ansvarlig for at annoncere interne salg med angivelse af henvendelsesfrist.

 2. Ved opslag skal der annonceres overtagelsesdato, pris, og beliggenhed.