Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt Haveforeningen Samvirkes medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.

Seneste nyt

Ordinær generalforsamling 24. april 2024


Ordinær generalforsamling afholdes i Fælleshusert onsdag d. 24. april 2024 kl. 18.30.


Indkaldelse med dagsorden og regnskab m.m. sendes til alle medlemmer via e-mail.


Materialet kan også hentes her eller udleveres på kontoret fra onsdag d. 10. april.

Nyt: Badekort fås på kontoret nu

I sæson 2024 indfører vi sæsonbadekort i stedet for ”løssalg” af bad. Det sker for at gøre brugen af de fælles badefaciliteter enklere for både medlemmer og bogholderi, men også for at sikre, at vi får et rimeligt bidrag fra brugerne til drift og vedligeholdelse af faciliteterne.


  • Et sæsonkort giver fri adgang til bad i sæsonen og må kun benyttes af det medlem, kortet er udstedt til.
  • Herre- og Damekort giver adgang til bad for ét medlem i pågældende afdeling. Familiekort kan benyttes af flere personer fra samme have og i begge afdelinger (fx far og barn i herrebadet).
  • Badekortet placeres synligt ved badekabinen.


Priser: Sæsonkort Herre eller Dame: 140,00 kr. Sæsonkort Familie: 220,00 kr. (Opkræves med havelejen).


Sæsonbadekort kan nu købes på kontoret – og efter 10. april 2024 er det ikke tilladt at bade uden sæsonkort.

Fællesarbejde 2024

🧹Se datoer for fællesarbejde og hvornår din have skal deltage i fællesarbejde 🌻

Havekonsulent fortæller om bæredygtig kolonihave

Kredsen inviterer til oplæg af Kolonihaveforbundets havekonsulent Grethe Bjerregård, der vil fortælle om opstart af haven på en bæredygtig måde i forhold biodiversitet og en praksis, så vi alle kan gøre vores til klimaomstillingen.


Der er gratis deltagelse og det foregår torsdag den 18. april kl. 18.00 - 19.30 i Hf Samvirkes' Fælleshus, Klausdalsbrovej 275 2860 Søborg.


Se nærmere og tilmeld dig her

Rentefradrag fra kloaklån

Nu har vi opgjort det fradrag for renteudgifter fra lån til kloakering, som foreningens medlemmer kan angive på årsopgørelsen for 2021, 2022 og 2023. Se nærmere her

Forkert opkrævning februar 2024

Vores bogholderiservice har fejlagtigt opkrævet forsikring for stikledningsdækning (egen kloakledning) i februar 2024. Den årlige præmie på 120,00 kr. blev opkrævet i januar og skulle naturligvis ikke opkræves igen måneden efter.


Du kan i din bank afvise betalingen inden 1. februar. Hvis du ikke afviser betalingen, vil de 120,00 kr. blive modregnet havelejen i april kvartal 2024.


Med ovenstående anvisning kan du vælge den løsning, som du finder bedst. Vi beklager meget fejlen og ulejligheden herved. 

Øvrig info

Flagmænd/kvinder søges

Vi savner at se Dannebrog i foreningens flagstænger og mangler en eller to personer, som vil være ansvarlige for at sætte og tage flaget ved kontoret og Fælleshuset på søndage, helligdage og andre flagdage.

Er det noget for dig? Så meld dig på kontoret (onsdage kl 18-19) eller send en mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk

Forhøjet ydelse på kloaklån

Mange medlemmer der er med i det fælles kloaklån har bemærket, at ydelsen er steget 400-500 kr. ved kvartalsopkrævningen pr. 1. oktober. Stigningen skyldes det øgede renteniveau gennem året.


Bestyrelsen har nyligt forhandlet nedsættelse af renten, så det forventes at ydelsen vil falde igen om end den næppe ommer helt ned på det tidligere niveau.

Har du påbegyndt ombygning eller nybyggeri?

Har du påbegyndt byggeri uden først at søge godkendelse? Så vil vi MEGET opfordre til, at du hurtigst muligt indleverer byggeansøgning med tilhørende tegninger.


Bestyrelsen skal - på vegne af kommunen - godkende byggearbejder i haverne FØR byggeriet udføres. Du kan se nærmere om byggereglerne her.

Fortolkning af 'let bebyggelse'

Gladsaxe Kommune og Kreds 4 Hovedstaden har med en fælles fortolkning præciseret, hvilke materialer man iIKKE må benytte ved opførelse af ny bebyggelse i kolonihaverne.


Se de 'sortlistede' byggematerialer her

Regnvandsprojekt i Kagsåparken

Kagsåparken skal klimatilpasses i et fælles projekt mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune, HOFOR og Novafos.


Arbejdet påbegyndes i oktober 2023.