Velkommen til haveforeningen Samvirkes hjemmeside.


Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt foreningens medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.

Seneste nyt

Sæsonåbning 2024

🌤️ Vi slår porten op til sæsonen i weekenden 23.-24. marts 🌻


Søndag d. 24. marts kl. 9-11 hejses flaget ved Fælleshuset, og alle medlemmer og deres børn bydes på lidt morgenbrød, kaffe, the & juice. Kom og hils på efter en lang vinter - og lad os ønske hinanden en skøn havesæson. 


Toilet & bad vil også være klar til brug fra 24. marts.


Affaldscontainerne bliver sat frem og er åbne for brug d. 28. marts.


I år lukker foreningen for vinteren søndag 27. oktober - men der er heldigvis uendeligt længe til 😄


24. april - Ordinær generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes i Fælleshusert onsdag d. 24. april 2024 kl. 18.30.


Indkaldelse med dagsorden og regnskab m.m. sendes til alle medlemmer via e-mail og kan også afhentes på kontoret fra onsdag d. 3. april.

Forkert opkrævning februar 2024

Vores bogholderiservice har fejlagtigt opkrævet forsikring for stikledningsdækning (egen kloakledning) i februar 2024. Den årlige præmie på 120,00 kr. blev opkrævet i januar og skulle naturligvis ikke opkræves igen måneden efter.


Du kan i din bank afvise betalingen inden 1. februar. Hvis du ikke afviser betalingen, vil de 120,00 kr. blive modregnet havelejen i april kvartal 2024.


Med ovenstående anvisning kan du vælge den løsning, som du finder bedst. Vi beklager meget fejlen og ulejligheden herved. 

Rentefradrag fra kloaklån

Nu har vi opgjort det fradrag for renteudgifter fra lån til kloakering, som foreningens medlemmer kan angive på årsopgørelsen for 2021, 2022 og 2023.


Se nærmere her

Forhøjet ydelse på kloaklån

Mange medlemmer der er med i det fælles kloaklån har bemærket, at ydelsen er steget 400-500 kr. ved kvartalsopkrævningen pr. 1. oktober. Stigningen skyldes det øgede renteniveau gennem året.


Bestyrelsen har nyligt forhandlet nedsættelse af renten, så det forventes at ydelsen vil falde igen om end den næppe ommer helt ned på det tidligere niveau.

Fortolkning af 'let bebyggelse'

Gladsaxe Kommune og Kreds 4 Hovedstaden har med en fælles fortolkning præciseret, hvilke materialer man iIKKE må benytte ved opførelse af ny bebyggelse i kolonihaverne.


Se de 'sortlistede' byggematerialer her

Regnvandsprojekt i Kagsåparken

Kagsåparken skal klimatilpasses i et fælles projekt mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune, HOFOR og Novafos.


Arbejdet påbegyndes i oktober 2023.

Øvrig info

Har du påbegyndt ombygning eller nybyggeri?

Har du påbegyndt byggeri uden først at søge godkendelse? Så vil vi MEGET opfordre til, at du hurtigst muligt indleverer byggeansøgning med tilhørende tegninger.


Bestyrelsen skal - på vegne af kommunen - godkende byggearbejder i haverne FØR byggeriet udføres. Du kan se nærmere om byggereglerne her.

Flagmænd/kvinder søges

Vi savner at se Dannebrog i foreningens flagstænger og mangler en eller to personer, som vil være ansvarlige for at sætte og tage flaget ved kontoret og Fælleshuset på søndage, helligdage og andre flagdage.

Er det noget for dig? Så meld dig på kontoret (onsdage kl 18-19) eller send en mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk