Velkommen til haveforeningen Samvirkes hjemmeside.


Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt foreningens medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.

Tro- og loveerklæring vedr affaldsgebyr

Medlemmer med fast bopæl i Gladsaxe Kommune kan få tilbagebetalt gebyrer for husholdningsaffald i havesæsonen 2023.


Udfyld tro- og loveerklæringen, som fås på kontoret eller her på hjemmesiden - og aflever den til bestyrelsen senest 27. september 2023.

Regnvandsprojekt i Kagsåparken

Kagsåparken skal klimatilpasses i et fælles projekt mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune, HOFOR og Novafos.


Arbejdet påbegyndes i oktober 2023.

Huse til salg internt

... Se mere her

Nyt fra Kredsen

I efteråret arrangerer Kredsen møde med havekonsulent Grethe Bjerregaard for alle , som har lyst til at høre foredrag om, hvordan man lukker kolonihaven ned til vinter på en bæredygtig måde. Alle haveforeningsmedlemmer er velkomne i Hf. Samvirke, Fælleshuset.


Dato: Torsdag den 12/10 – 23 kl.18.30 


Læs mere i Kredsens nyhedsbrev (14-09-2023)

Grus & muldjord - 25 kr/bør

Ved fælleshuset står lidt grus og muldjord i to big-bags, der er tilovers efter fællesarbejde 17/9.


Grus/muldjord kan købes for 25 kr pr. trillebør - meddel på kontoret, hvis du tager noget.

Seneste nyt

15-aug-2023

04-juli-2023

21-juni-2023

27-maj-2023

03-maj-2023

06-marts-2023

07-februar-2023

Sidste frist for hussalg er 1. september

Sidste frist for at gennemføre hussalg i år er 1. september 2023.


Færdigmeldt kloakering - slutoversigt

Oversigt over færdigmeldte kloakeringer pr. 1. juli 2023 og videre behandling kan ses her

Vedtægtsændringer efter ekstraordinær generalforsamling

Mandag 19. juni kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev vedtaget ændringer til vedtægternes § 9.8 (om fuldmagt), §10.8 (om bestyrelseshonorar) og  §11, pkt.2  (om tegningsret). De opdaterede vedtægter kan ses her.

Haveleje fejlagtigt opkrævet pr. 1. juni

Kolonihaveforbundets Foreningservice har ved en fejl sendt opkrævning af den kvartalsvise haveleje til PBS pr. 1. juni - det skal naturligvis være pr. 1. juli.

Opkrævningerne er tilbagekaldt men nogle tilfælde er indbetalingskortet sendt ud til medlemmer af Hf. Samvirke. Betalingen kan afvises i banken, men kan dette ikke nås, så lad os endelig vide, hvis betalingen gennemføres.

Du kan i så fald skrive til bestyrelsen@hfsamvirke.dk eller møde på kontoret onsdag kl. 18-19.

Gangudvalgets runderinger

Som meddelt på opslagstavler og aktivitetskalender finder havesyns-runderingerne sted på følgende datoer: 4/5-2023, 13/7-2023 og 31/8-2023.


I sæsonen 2023 vil der være særlig opmærksonhed på:

  • Pileurt
  • Ukrudt mod vej/i skel
  • Hæk mod vej, ikke ud over asfalten
  • Græs mod vej/i skel
  • Hæk i skel til nabo


Vi har opdateret hjemmesiden med Gangudvalgets retningslinjer, Gangudvalg FAQ og om Pileurt der stadig skal bekæmpes, fordi arterne er meget invasive og kan afstedkomme store skader.


Er du bortrejst i en længere periode, eller af anden årsag ikke i stand til at vedligeholde dit havelod, bedes du kontakte bestyrelsen, så der kan træffes en aftale.


NB: Husk at få sat din postkasse op ud mod vej/havegang, så det er let for Gangudvalget og andre at lægge sedler heri.


Hvornår skal din have deltage i fællesarbejde?

Nu er datoerne fastlagt, og haverne er fordelt på fællesarbejde i 2023-sæsonen. Se her, hvornår din have skal deltage i fællesarbejde.

Nu er der fastlagt datoer for bankospil i 2023-sæsonen. Se datoer mm. i topmenuen: Aktiviteter/Bankospil

Bankospil i Fælleshuset 2023

Har du påbegyndt ombygning eller nybyggeri?

Har du påbegyndt byggeri uden først at søge godkendelse? Så vil vi meget opfordre til, at du hurtigst muligt indleverer byggeansøgning med tilhørende tegninger. 


Bestyrelsen skal - på vegne af kommunen - godkende byggearbejder i haverne FØR byggeriet udføres. Du kan se nærmere om byggereglerne her.

Flagmænd/kvinder søges

Vi savner at se Dannebrog i foreningens flagstænger og mangler en eller to personer, som vil være ansvarlige for at sætte og tage flaget ved kontoret og Fælleshuset på søndage, helligdage og andre flagdage.

Er det noget for dig? Så meld dig på kontoret (onsdage kl 18-19) eller send en mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk