Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt Haveforeningen Samvirkes medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.

Internt salg

Have nr. 72 er til salg internt - se mere om pris og tidsfrist her ...

EM fodbold på storskærm

Se landsholdets EM-kamp mod Serbien på storskærm i Fælleshuset tirsdag 25. juni! Dørene åbnes kl. 19.30. Kampstart kl. 21. ⚽

Ny låge mod Kagsåstien

Onsdag d. 19. juni tages den gamle låge ned ved Kagsåstien, og en ny gitterlåge bliver sat op. Arbejdet forventes færdigt i løbet af en-to dage, hvorefter vi gerne skal have en ny, velfungerende låge. 


På generalforsamlingen blev kort drøftet, hvorvidt det kunne svare sig at skifte lågen nu, hvor der er udsigt til at Kagsåstien lukkes fra sensommeren pga. kommunernes forestående arbejde med at klimatilpasse og skybrudssikre åen og områderne omkring åen. Bestyrelsen har imidlertid vurderet, at det gav god mening at gennemføre arbejdet nu i 2024, hvor vi har budgetteret lågen, og arbejdet med at indhente tilbud m.m. er udført.


Vi ser frem til at få en ny, flot låge bagest i foreningen. Samme nøgle som i dag (den til porten, vaskeri m.m.) kan anvendes i den nye låge.

Regnvandsprojekt i Kagsåparken

Kagsåparken skal klimatilpasses i et fælles projekt mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune, HOFOR og Novafos. Fra efterår 2023 til forår 2024 etableres ny adgangsvej med lysregulering ved Hf. Tornhøjgård.


Fra sensommeren 2024 vil Kagsåparken og dermed Kagsåstien være lukket frem til midt i 2028.


Se alternative cykelruter og opdateret information på Novafos' hjemmeside

Ny haveleje og vandafregning

Her på hjemmesiden kan du læse om ændringer til den kvartårlige opkrævning af haveleje og vandforbrug, som træder i kraft pr. 1. juli 2024.

Referat m.m. fra generalforsamling

Nu er referat fra ordinær generalforsamling 2024, godkendt regnskab og budget tilgængeligt her på hjemmesiden.


Nyt: Badekort fås på kontoret nu

I sæson 2024 indfører vi sæsonbadekort i stedet for ”løssalg” af bad. Det sker for at gøre brugen af de fælles badefaciliteter enklere for både medlemmer og bogholderi, men også for at sikre, at vi får et rimeligt bidrag fra brugerne til drift og vedligeholdelse af faciliteterne.


  • Et sæsonkort giver fri adgang til bad i sæsonen og må kun benyttes af det medlem, kortet er udstedt til.
  • Herre- og Damekort giver adgang til bad for ét medlem i pågældende afdeling. Familiekort kan benyttes af flere personer fra samme have og i begge afdelinger (fx far og barn i herrebadet).
  • Badekortet placeres synligt ved badekabinen.


Priser: Sæsonkort Herre eller Dame: 140,00 kr. Sæsonkort Familie: 220,00 kr. (Opkræves med havelejen).


Sæsonbadekort kan nu købes på kontoret – og efter 10. april 2024 er det ikke tilladt at bade uden sæsonkort.

Gangudvalgets runderinger

Gangudvalgets runderinger finder sted på følgende dage: 9. maj, 4. juli og 15. august 2024.


Læs om gangudvalgets formål og retningslinjer

Fællesarbejde 2024

🧹Se datoer for fællesarbejde og hvornår din have skal deltage i fællesarbejde 🌻

Tro-og-love erklæring 2024

Kun for medlemmer med fast bopæl i Gladsaxe Kommune: Ansøgning om tilbagebetaling af gebyrer for husholdningsaffald udleveres på kontoret eller kan hentes her på hjemmesiden.

Rentefradrag fra kloaklån

Nu har vi opgjort det fradrag for renteudgifter fra lån til kloakering, som foreningens medlemmer kan angive på årsopgørelsen for 2021, 2022 og 2023. Se nærmere her

Øvrig info

Flagmand/kvinde søges

Vi savner en person, som vil være ansvarlig for at sætte og tage flaget ved kontoret på søndage, helligdage og andre flagdage. Er det noget for dig? Så meld dig på kontoret (onsdage kl 18-19) eller send en mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk

Ombygning eller nybyggeri?

Har du påbegyndt byggeri uden først at søge godkendelse? Så vil vi MEGET opfordre til, at du hurtigst muligt indleverer byggeansøgning med tilhørende tegninger.


Bestyrelsen skal - på vegne af kommunen - godkende byggearbejder i haverne FØR byggeriet udføres. Du kan se nærmere om byggereglerne her.


Terrasser hører også under byggereglerne og skal ligeledes godkendes inden de bygges/anlægges.

Fortolkning af 'let bebyggelse'

Gladsaxe Kommune og Kreds 4 Hovedstaden har med en fælles fortolkning præciseret, hvilke materialer man iIKKE må benytte ved opførelse af ny bebyggelse i kolonihaverne.


Se de 'sortlistede' byggematerialer her

Seneste nyt