Velkommen til haveforeningen Samvirkes hjemmeside.


Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt foreningens medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.

Velkommen til H/F Samvirke

Internt salg

Have 33 og have 121 udbydes til salg snarest muligt.


Se mere her ...

Haveleje fejlagtigt opkrævet pr. 1. juni

Kolonihaveforbundets Foreningservice har ved en fejl sendt opkrævning af den kvartalsvise haveleje til PBS pr. 1. juni - det skal naturligvis være pr. 1. juli.

Opkrævningerne er tilbagekaldt men nogle tilfælde er indbetalingskortet sendt ud til medlemmer af Hf. Samvirke. Betalingen kan afvises i banken, men kan dette ikke nås, så lad os endelig vide, hvis betalingen gennemføres.

Du kan i så fald skrive til bestyrelsen@hfsamvirke.dk eller møde på kontoret onsdag kl. 18-19. 

27-maj-2023

03-maj-2023

28-marts-2023

06-marts-2023

07-februar-2023

29-januar-2023

Haveleje fejlagtigt opkrævet pr. 1. juni

Kolonihaveforbundets Foreningservice har ved en fejl sendt opkrævning af den kvartalsvise haveleje til PBS pr. 1. juni - det skal naturligvis være pr. 1. juli.

Opkrævningerne er tilbagekaldt men nogle tilfælde er indbetalingskortet sendt ud til medlemmer af Hf. Samvirke. Betalingen kan afvises i banken, men kan dette ikke nås, så lad os endelig vide, hvis betalingen gennemføres.

Du kan i så fald skrive til bestyrelsen@hfsamvirke.dk eller møde på kontoret onsdag kl. 18-19.

Gangudvalgets runderinger

Som meddelt på opslagstavler og aktivitetskalender finder havesyns-runderingerne sted på følgende datoer: 4/5-2023, 13/7-2023 og 31/8-2023.


I sæsonen 2023 vil der være særlig opmærksonhed på:

  • Pileurt
  • Ukrudt mod vej/i skel
  • Hæk mod vej, ikke ud over asfalten
  • Græs mod vej/i skel
  • Hæk i skel til nabo


Vi har opdateret hjemmesiden med Gangudvalgets retningslinjer, Gangudvalg FAQ og om Pileurt der stadig skal bekæmpes, fordi arterne er meget invasive og kan afstedkomme store skader.


Er du bortrejst i en længere periode, eller af anden årsag ikke i stand til at vedligeholde dit havelod, bedes du kontakte bestyrelsen, så der kan træffes en aftale.


NB: Husk at få sat din postkasse op ud mod vej/havegang, så det er let for Gangudvalget og andre at lægge sedler heri.


Færdigmeldt kloakering - oversigt

Oversigt over færdigmeldte klaokeringer pr. 27. marts 2023 og en sidste reminder kan ses her

Hvornår skal din have deltage i fællesarbejde?

Nu er datoerne fastlagt, og haverne er fordelt på fællesarbejde i 2023-sæsonen. Se her, hvornår din have skal deltage i fællesarbejde.

Bankospil i Fælleshuset 2023

Nu er der fastlagt datoer for bankospil i 2023-sæsonen. Se datoer mm. i topmenuen: Aktiviteter/Bankospil

Æresmedlemmer søges!

Har du - eller måske din nabo - været medlem af foreningen i 40 år?


Så er du æresmedlem! ... Og så vil jubilæumsudvalget gerne høre fra dig: Send en mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk eller læg en besked på kontoret, når sæsonen åbner. 

Kære alle. Jeg har fået verdens sjoveste opgave til foreningens 75-års jubilæum.


Jeg skal nemlig lave en film, hvor der skal fortælles en masse historier fra livet i foreningen og også gerne fotografier, som dokumenterer begivenheder gennem årene, men...


Jeg har brug for jeres hjælp!   Se mere her ...


Eva Petropouleas

03-Oktober-2022

Nu er der sat en dato for vores jubilæumsfest i sommeren 2023 ...

Har du påbegyndt ombygning eller nybyggeri?

Har du påbegyndt byggeri uden først at søge godkendelse? Så vil vi meget opfordre til, at du hurtigst muligt indleverer byggeansøgning med tilhørende tegninger. 


Bestyrelsen skal - på vegne af kommunen - godkende byggearbejder i haverne, og du kan se nærmere om byggereglerne her.

Flagmænd/kvinder søges

Vi savner at se Dannebrog i foreningens flagstænger og mangler en eller to personer, som vil være ansvarlige for at sætte og tage flaget ved kontoret og Fælleshuset på søndage, helligdage og andre flagdage.

Er det noget for dig? Så meld dig på kontoret (onsdage kl 18-19) eller send en mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk