Vejledninger

til køb og salg af kolonihavehus

At eje huset og leje jorden

KØBER
Beskrivelse af problemstillinger, der kan opstå ifm. forskellen mellem ejerskabet til kolonihavehuset og lejeretten til havelodden.

Vejledning om køb og salg af kolonihavehus

KØBER/SÆLGER

Denne vejledning beskriver regler for køb og salg af kolonihavehuse og havelodder. [...] Denne vejledning indgår som en del af købsaftalen.

Kolonihaveforbundets vurderingsregler

SÆLGER/KØBER
Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt vurderingsreglerne. [...] Et hus ikke kan sælges eller overdrages, før hus og have er blevet vurderet. Formålet med vurderingsreglerne er at fastsætte en maksimal salgspris, som ikke kan overskrides.

Vedtægter, ordensregler og byggeregler

KØBER

Se H/F Samvirkes vedtægter, ordensregler og byggeregler.

Den kommunale deklaration

KØBER
Se Gladsaxe Kommunes deklaration, som regulerer foreningers og medlemmers anvendelse af kolonihaveområderne i kommunen.

Indhentning af tingbogsattest

SÆLGER
Kolonihaveforbundets vejledning til indhentning af tingbogsattest (digital anmodning vha. MitID).