Drift og information

Har du spørgsmål til foreningens drift eller andre praktiske ting, kan du kontakte bestyrelsen enten via e-mail: bestyrelsen@hfsamvirke.dk eller i kontortiden gennem sæsonen.

Kontorets åbningstid

Kontoret har åbent hver onsdag kl. 18-19 i sæsonen.

Første kontortid i 2024-sæsonen er onsdag d. 27. marts.

Uden for sæsonen, under vinterlukningen, kan bestyrelsen træffes på e-mail: bestyrelsen@hfsamvirke.dk

Bad og vaskeri

Betaling for bad, vaskekort o.a. bliver trukket over havelejen. Det er IKKE muligt at betale med kontanter.


Sæsonbadekort

I sæson 2024 indfører vi sæsonbadekort i stedet for ”løssalg” af bad. Det sker for at gøre brugen af de fælles badefaciliteter enklere for både medlemmer og bogholderi, men også for at sikre, at vi får et rimeligt bidrag fra brugerne til drift og vedligeholdelse af faciliteterne.


  • Et sæsonkort giver fri adgang til bad i sæsonen og må kun benyttes af det medlem, kortet er udstedt til.
  • Herre- og Damekort giver adgang til bad for ét medlem i pågældende afdeling. Familiekort kan benyttes af flere personer fra samme have og i begge afdelinger (fx far og barn i herrebadet).
  • Badekortet placeres synligt ved badekabinen.


Priser: Sæsonkort Herre eller Dame: 140,00 kr. Sæsonkort Familie: 220,00 kr.


Sæsonbadekort købes og udleveres på kontoret – og efter 10. april 2024 er det ikke tilladt at bade uden sæsonkort.Vaskeri

Vaskeriet ved festpladsen har to vaskemaskiner og en tørretumbler.


Elektronisk vaskekort (50,00 kr.) og opfyldning på vaskekortet (valgfrit beløb) købes på kontoret.


En vask eller tørring koster 15 kr. 


Vasketid bookes på ugeoversigt, som hænger inden for døren.


  • Hold orden på vaskeriet.
  • Husk at rense fnugfilteret efter tørring.
  • Vaskekurvene må IKKE fjernes fra vaskeriet.
  • Hold døren aflåst.

Nøgler

Hvis man mister sin nøgle til port/låge, bad og vaskeri skal ny købes på kontoret i åbningstiden.

Bestyrelse m.m.


Her kan du se bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsmedlemmer i H/F Samvirke samt hvilke ansvarsområder, de varetager:


Bestyrelsesformand


Kenneth - have 89

Administration | Byggesager | Hussalg (købsaftale m.m.) | Medlemskab | Vandafregning | Website & ITKasserer


Søren- have 132
Bank | Forsikring |  Haveleje & vandafregning | Refusion (Gladsaxe-borgere) | Økonomi & regnskabBestyrelsesmedlem


Tina - have 58

Administration & e-postkasse | Gangudvalg (adm.) | Hussalg & venteliste


Peter - have 146

Fællesarbejde (adm.) | Hussalg & venteliste


Mille - have 106

Arrangementer | Fælleshus udlejning/drift | Website


Bintha - have 5

Arrangementer | Fælleshus udlejning/drift | Indkøb depot | Rengøring vaskeri/bad


Klaus - have 133

Affald & containere | Kloak, vand & el (drift) | Øl & vand indkøb
Suppleanter


Helle - have 18

Fællesarbejde (vagt) | Vaskeri/bad, drift & indkøb


John - have 4

Fællesarbejde (vagt) | Informationstavler & postkasser
Udvalg


Fællesarbejde
Frank - have 47


Gangudvalg
(bestyrelsen)