Kommunen

Ophold i foreningen uden for sæsonen

Hegn og interne hække

Bekæmpelse af skadefugle