Kommunen

Deklaration for områdets benyttelse

Deklarationen fra Gladsaxe Kommune har til formål, at fastlægge retningslinjerne for områdets benyttelse og bebyggelse og er således det overordnede regelsæt for hvordan vi indretter os og bruger kolonihaveforeningens arealer og de enkelte havelodder.


Seneste, gældende deklarationen er tinglyst 7. december 2023 og regler fremgår af side 4-10 i pdf-dokumentet her.

Grundleje-kontrakt

Grundlejekontrakten er indgået mellem Gladsaxe Kommune som udlejer og Kolonihaveforbundet /  Kolonihaveforbundet Hovedstaden Midt (kreds 4) som lejere. Lejekontrakten omfatter flere kolonihaveområder i Gladsaxe Kommune, herunder området hvor Hf. Samvirke ligger, og er senest genforhandlet i juni 2018 med tillæg fra januar 2021, hvori lejekontrakten forlænges til 1. januar 2049. Lejekontrakt og tillæg kan læses her som pdf-dokumenter.

Tidligere uddybelser af udvalgte regler

Ophold i foreningen uden for sæsonen

Hegn og interne hække

Hegn og interne hække

Bekæmpelse af skadefugle