Rentefradrag fra kloaklån


Nu har vi fået opgjort det fradrag for renteudgifter fra lån til kloakering, som foreningens medlemmer kan angive på årsopgørelsen.Nye medlemmer siden kloakeringen, der ved køb af havehus har betalt det fulde kloakbeløb, kan naturligvis ikke angive rentefradrag.


Alle, der var medlem af foreningen i 2021, kan fradrage deres andel af renteudgifterne fra byggekreditten, vi benyttede mens kloakeringsarbejdet stod på.


For det efterfølgende kloaklån, som blev etableret i 2. halvår 2021, kan KUN de medlemmer, der har deltaget eller fortsat deltager i fælleslånet, fradrage havens andel af den samlede renteudgift. Man skal altså have betalt ydelser til lånet (opkræves kvartalvis med havelejen) for at kunne fradrage renteudgift på sin årsopgørelse.
Beregningsgrundlag med de samlede renteudgifter og beregning af havernes andel


Det bindende svar fra Skat om at foreningens medlemmer kan fradrage deres andel af renteudgifterneFradragsbeløbene fremkommer ved at fordele den samlede renteudgift fra foreningens byggekredit (2020-2021) og det efterfølgende kloaklån (2021 og fremover).


Den første renteudgift blev påskrevet vores byggekredit i 2020, men beløbet er så lille (19,00 kr. pr. have) at vi ikke anbefaler at selvangive dette for indkomståret 2020.


Nedenfor følger de mulige fradragsbeløb for årene 2021, 2022 og 2023


Læs noter og bemærkninger omhyggeligt - og vær særligt opmærksom på den relative reduktion af rentefradrag fra fælleslån (beløb B), såfremt din have er solgt eller du har indfriet kloaklånet i løbet af indkomståret.Rentefradrag pr. have, indkomstår 2021

(A)*   ALLE HAVER, rentefradrag fra byggekredit:  kr. 1.148,00
(B)**  HAVER DELTAGENDE I KLOAKLÅNET, rentefradrag fra fælleslån:  kr. 848,00
(A+B) HAVER DELTAGENDE I KLOAKLÅNET, fradrag i alt, maks.:  kr. 1.996,00


Rentefradrag pr. have, indkomstår 2022

(A)*   ALLE HAVER, rentefradrag fra byggekredit:  kr.0,00

(B)**  HAVER DELTAGENDE I KLOAKLÅNET, rentefradrag fra fælleslånet: kr. 3.118,00
(A+B) HAVER DELTAGENDE I KLOAKLÅNET, fradrag i alt, maks.:  kr. 3.118,00Rentefradrag pr. have, indkomstår 2023

(A)* ALLE HAVER, rentefradrag fra byggekredit: kr.0,00

(B)** HAVER DELTAGENDE I KLOAKLÅNET, rentefradrag fra fælleslånet: kr. 5.612,00
(A+B) HAVER DELTAGENDE I KLOAKLÅNET, fradrag i alt, maks.: kr. 5.612,00
Noter:


* Alle, der var medlem i 2021, har mulighed for at fradrage en andel af renteudgift fra byggekreditten mens kloakeringen stod på (A).


** Fradragsbeløb fra fælleslån (B) er gældende, hvis man har deltaget i kloaklånet hele året, dvs. 12 måneder.
Hvis man eksempelvis har indfriet lånet ved udgangen af juli, skal beløbet B reduceres relativt (beløb x 7 / 12).


Bemærk:


NB(1): Det er en forudsætning for fradrag på årsopgørelsen, at man var medlem af foreningen i det pågældende indkomstår.


NB(2): De oplyste fradragsbeløb gælder for haven. Er man to medlemmer (lejer og medlejer) kan fradraget deles på årsopgørelsen.Rentefradraget vedrører gæld til bank/pengeinstitut. Bestyrelsen kan ikke vejlede yderligere om udfyldelse/ændring af den personlige årsopgørelse.


Denne information er også udsendt i e-mail-nyhedsbrev til foreningens medlemmer.