Vand og kloak


Dette afsnit af hjemmesiden er vores informationsside for kloak (spildevand) og vandforsyning i foreningen. Her finder du seneste information og svar på spørgsmål, der har generel relevans for alle.

Vigtig information og nyheder om vand og kloak formidles også via foreningens nyhedsbrev.

Individuel afregning af vand

Med etableringen af kloak og ny vandforsyning i Hf. Samvirke blev der installeret vandmålere i alle havelodder med det formål at afregne havernes vandforbrug individuelt. Det gør vi nu i 2024 klar til at indføre med fuld effekt fra 2025.


I dokumentet her kan du læse om, hvad det betyder for vandudgifterne at vi nu er tilsluttet offentlig kloaksystem - og du kan læse, hvordan vandafregningen kommer til at foregå fremover.


Der sker ændringer i den kvartalsvise opkrævning fra 3. kvartal 2024 (1. juli). Havelejen reduceres, men til gengæld kommer der nye poster til vandudgifter på den kvartårlige BS-opkrævning. 

Luk for vandet i egen målerbrønd

I vinterperioden skal du huske at lukke for vandet i egen have. I målerbrønden er der en ventil på hver side af vandmåleren - luk begge ventiler.


Det er altid en god ide at lukke i brønden (også i havesæsonen), hvis du er bortrejst eller i længere tid ikke benytter haven.


Ved at lukke for vandet i målerbrønden sikrer du, at der ikke fosser vand ud i huset i tilfælde af en frostsprængning på rør eller installationer i huset.


VIGTIGT:


Husk at lægge dækslet korrekt på målerbrønden. Dækslet er isoleret med polystyrenkugler (flamingo) og holder brønden frostfri.


Husk også inden vinteren at tømme rør og vandvarmer i huset, hvis hus og vandinstallationer ikke er frostsikret.


Tilse målerbrønden efter særlig vådt og regnfuldt vejr. Nogle brønde kan blive fuldt med vand, og installationerne må ikke være oversvømmede.