Vand og kloak

Dette afsnit af hjemmesiden er vores informationsside for Spildevandsprojektet. Her finder du seneste information og svar på sprøgsmål, der har generel relevans for alle.

Information om kloakeringen formidles også via foreningens nyhedsbrev.

Færdigmelding af kloak
Kloakering på egen grund skal være afsluttet senest 31.03.23.


Frist for at aflevere færdigmelding er også d. 31.03.2023.


De materialer, som skal afleveres er: Færdigmelding fra aut. kloakmester (husk aut.nr. skal stå på papirerne) og en tegning.


Materialerne sendes pr. mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk


Bestyrelsen afleverer derefter en oversigt over færdigmeldte, godkendte haver til kredsen, som står for videregivelse af oversigten til Gladsaxe kommune. Dernæst er det Gladsaxe Kommune, som håndterer de haver, der ikke har kloakeret/afleveret materialer.

Færdigmeldt kloakering - oversigt

Alle havenumre der er nævnt i oversigten nedenfor, har afleveret materialer der er godkendt.


Hvis du mener, du har afleveret materialer og ikke står på listen, så send en mail til kontoret (bestyrelsen@hfsamvirke.dk)


Oversigt pr. 27. marts 2023


Have

1

2

3

4

5

6

7

8

8A

9

10

11

12

14

6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

1

32

33

5

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

77

78

79

80

84

85

86

89

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

109

110

114

116

117

118

120

121

122

123

125

126

127

128

130

131

132

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146