Affald

Om affald, containere m.m. i Samvirke

  • Den store container uden for porten er til RESTAFFALD - tjek skiltet på containeren og i kommunens sorteringsvejledning, hvad der forstås ved restaffald.

  • Hold HAVEAFFALDET inden for stenafgrænsningen; plastsække må IKKE henkastes i haveaffaldet; derimod er nedbrydelige papirsække helt ok.

  • Ved Fælleshuset står en grøn container til BIOAFFALD (madrester m.m.) - der må KUN benyttes særlige, grønne poser af genbrugsplast til bioaffaldet. Grønne bioposer udleveres på kontoret, hvor du også kan få en grøn skraldekurv til køkkenet.

  • De ØVRIGE GRØNNE PLASTCONTAINERE er til PLAST, METAL og PAP. De tømmes regelmæssigt - undgå venligst at overfylde dem, så affaldet falder ud. 
    Fold og tramp papæsker flade, så der er plads til mest muligt i papcontainerne.

  • Ud for Tornehøjgård har kommunen opsat GLAS- og PAPIRCONTAINER, som vi også kan benytte.

  • Der er INGEN fast ordning for STORSKRALD, ELEKTRONIK og FARLIGT AFFALD i foreningen. Lad være med at hensætte den slags skrald omkring Fælleshuset - du skal selv sørge for bortskafning af køleskabe, byggematerialer og den slags på kommunens affaldsplads.

 

Respekter venligst, at vi skal sortere affaldet! 

Brug containerne og pladsen til haveaffald korrekt - ellers skal foreningen betale dyre gebyrer for sortering m.m.

Skraldekalender med datoer for afhentning/tømning slås op på tavler og ved kontoret.

Grønne bioposer udleveres på kontoret, hvor du også kan få en  grøn skraldekurv og sorteringsvejledning (1 styk pr. have).

Smid ikke affald oven i eller ved siden af, hvis containerne er fyldt op. Så må du vente til containeren er tømt. Overfyldte containere er ikke kønt ved indgangen, og inden længe er affaldet spredt af vinden.

Affaldstyper, som vi ikke har sorteringscontainer til, skal bortskaffes på genbrugspladsen - det skal ikke henstilles ved siden af containerne eller andre steder på foreningens område.