Affald

Om affaldsplads og sortering

 • Den store stålcontainer uden for porten er til RESTAFFALD - tjek skiltet på containeren og i kommunens sorteringsvejledning, hvad der forstås ved restaffald. Hold venligst containeren aflåst (samme nøgle som til porten).

 • Pladsen omringet af store kampesten uden for porten er til kompostérbart HAVEAFFALD fx blade og kviste, afklippede grene og hækaffald. Store grene afkortes til maks. 1 meter. Plastsække må IKKE henkastes i haveaffaldet; derimod er nedbrydelige PAPIRSÆKKE helt ok. Større mængde nedfaldsfrugt kan sorteres som haveaffald men put frugten i en papirsæk, så den kan grabbes op og ikke ligger tilbage og rådner foran porten. 

 • Blandt de grønne container i indkørslen er en til MADAFFALD og mindre mængder nedfaldsfrugt - der må KUN benyttes særlige, grønne poser af genbrugsplast til madaffaldet. Grønne bioposer udleveres på kontoret.

 • De øvrige grønne containere er til PLAST, SMÅT METAL og PAP. De tømmes regelmæssigt - undgå venligst at overfylde dem, så affaldet falder ud. 
  Fold og tramp papæsker flade, så der er plads til mest muligt i papcontainerne.

 • Ud for Tornehøjgård har kommunen opsat container til brugte BATTERIERGLAS og PAPIR som vi også kan benytte.

 • Der er INGEN fast ordning for INDBO, ELEKTRONIK, FARLIGT AFFALD, STEN, JORD & BETON, BYGGEAFFALD og DEPONI. Lad være med at hensætte den slags affald omkring Fælleshuset eller andre steder - du skal selv sørge for bortskaffelse af havefliser, køleskabe, byggematerialer og den slags på kommunens affaldsplads.

 

Vær med til at holde orden i foreningen

Affaldstyper, som vi IKKE har sorteringsordning for, skal bortskaffes på genbrugspladsen

 • Affald må ikke henstilles ved siden af containerne eller andre steder på foreningens område.Brug containerne og pladsen til haveaffald korrekt

 • Ellers skal foreningen betale dyre gebyrer for sortering m.m.Grønne poser til madaffald udleveres på kontoret

 • Her kan du også få en grøn skraldekurv og sorteringsvejledning (1 styk pr. have)Læg ikke affald oven på eller ved siden af, hvis containerne er fyldt op

 • Så må du vente til containeren er blevet tømt

 • Overfyldte containere ved indgangen er ikke kønt, og løst affald spredes af vinden.

 • Kalender med datoer for afhentning/containertømning slås op på tavlerne.Respektér venligst at vi skal sortere affaldet - Det koster foreningen dyre gebyrer hvis affald er placeret i forkerte fraktioner.