Internt køb af havehus

Grundprincipper for internt køb


 1. Alle eksisterende medlemmer i HF Samvirke kan komme i betragtning ved internt køb.

 2. Medlemmer, som ønsker at overtage en ny have ved internt salg, har fortrinsret over for eksterne købere.

 3. Hvis flere end et medlem ønsker at købe samme have, har medlemmet med længst anciennitet fortrinsret over for de øvrige interesserede medlemmer.

 4. I forbindelse med internt køb betragtes lejer/medlejer fra samme have i forening og kan (i forening) maksimalt foretage internt køb 2 gange.

 5. Eget, nuværende havelod skal afstås og sættes til salg samtidig med internt køb af ny have.

Godkendelse til internt køb

Bestyrelsen godkender ved en helhedsvurdering, om et medlem kan overtage anden have, og lægger ovenstående grundprincipper og følgende forudsætninger til grund:


For at komme i betragtning til internt køb er det en forudsætning


 1. at medlemmet står på lejekontrakten for den nuværende, eksisterende have

 2. at medlemmet minimum har haft medlemskab af HF Samvirke og beboet/benyttet samme havelod i 3 år

 3. at medlemmet gennem sin medlemsperiode har benyttet den nuværende have aktivt og inden for gældende rammer såsom kommunal deklaration, vedtægter, ordens- og byggeregler

 4. at medlemmet gennem sin medlemsperiode har taget del i fælles arbejde og/eller andre dele af foreningslivet og aktiviteterne i en kolonihaveforening

 5. at medlemmet på tilfredsstillende vis har vedligeholdt nuværende hus/have samt efterlevet eventuelle påtaler eller henstillinger fra gangudvalget og bestyrelsen

Annoncering af internt salg

Bestyrelsen er ansvarlig for at annoncere interne salg ved opslag på tavler og/eller hjemmeside.

Ved annoncering af internt salg skal der oplyses beliggenhed (havenummer), overtagelsesdato, pris, og henvendelsesfrist.

Sådan meddeler du interesse for internt køb


 1. Medlemmerne skal selv orientere sig om ledige haver og rette henvendelse, hvis der ønskes internt køb.

 2. Interesse for internt køb stiles til bestyrelsen via e-mail eller ved personlig henvendelse i kontortiden.

 3. Ved henvendelse om købsinteresse oplyses navn, mailadresse, telefonnummer og eget havenummer.

 4. Bestyrelsen orienterer om kontaktoplysninger til haven der er i internt salg.